Karta wizualizacji Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 po 1 stycznia 2018 r.

Od 1 stycznia 2018 r. zmiana zasad oznaczania projektów współfinansowanych w ramach Funduszy Europejskich