Zaproszenie na szkolenie online dotyczące naboru konkurencyjnego nr FEWP.06.12-IP.01-002/23