Zmiana zapisów Regulaminu wyboru projektów dot. naboru nr FEWP.06.12-IP.01-002/23