Planowane wydłużenie naboru wniosków o dofinansowanie nr FEWP.06.12-IP.01-002/23